BIURO OBSŁUGI KLIENTA

87 523 00 26

GODZINY PRACY

Pon. Pt.: 7:00 - 15:00

AWARIE

694 971 390

Zarządzanie, wykonawstwo i nadzór nad pracami i robotami eksploatacyjnymi jak obsługa urządzeń, naprawy, konserwacje, przeglądy, roboty instalacyjno-montażowe wodno-kanalizacyjne prowadzone są pod nadzorem kadry inżynieryjno-technicznej o najwyższych kwalifikacjach. Stale uczestniczymy w specjalistycznych szkoleniach technicznych nad pogłębianiem wiedzy z zakresu problematyki i innowacji technicznych związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę i gospodarowania zasobami, obsługi urządzeń i konserwacji, napraw, automatyce przemysłowej i elektronice, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Zdobyte doświadczenie, umiejętności w identyfikowaniu problemów i ich rozwiązywaniu, układająca się współpraca z Władzami Samorządów Gminnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, daje nam poczucie potrzeby istnienia na rynku. Rozumiemy i znamy potrzeby naszych kontrahentów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.