BIURO OBSŁUGI KLIENTA

87 523 00 26

GODZINY PRACY

Pon. Pt.: 7:00 - 15:00

AWARIE

694 971 390

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest OPTIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku ul. Aleja Zwycięstwa 6.

Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres 19-400 Olecko ul. Aleja Zwycięstwa 6, maila administracja@optima.olecko.pl, telefonicznie 87 523 00 26 lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych administracja@optima.olecko.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia bądź wykonania umowy.

Dane osobowe Odbiorcy usług, OPTIMA Sp. z o.o. może przekazywać:

a) osobom upoważnionym przez OPTIMA Sp. z o.o. - pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

c) innym odbiorcom – np. ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym.

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków. Wnioskodawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wnioskodawca / odbiorca usług ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.