BIURO OBSŁUGI KLIENTA

87 523 00 26

GODZINY PRACY

Pon. Pt.: 7:00 - 15:00

AWARIE

694 971 390

Wprowadzenie usługi e-bok

Zmiana systemu odczytu wodomierzy

Informujemy o wprowadzeniu zmian w sposobie odczytu wodomierzy na przyłączach wodociągowych.

Praca inkasenta w pewnym zakresie zastąpiona zostanie wprowadzeniem skrzynki elektronicznej, która dostępna będzie na stronie internetowej www.optima.olecko.pl w zakładce „ODCZYTY”. Każdy mieszkaniec, którego nieruchomość podłączona jest do gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej uzyska dostęp do wszelkich danych i informacji związanych ze świadczoną usługą oraz, co najważniejsze, będzie mógł podać stan (odczyt licznika) wodomierza. Na tej podstawie wystawiona zostanie faktura za dany okres rozliczeniowy.

W/w zmiany umożliwi program informatyczny e-BOK. Na stronie www.arbigo.pl w zakładce e-BOK w opcji DEMO można zapoznać się i przeanalizować funkcjonowanie programu.

Odbiorca usługi dostawy wody i/lub odbioru ścieków zobowiązany będzie w pierwszej kolejności do wyrażenia pisemnej zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych poza już udostępnionymi, tj. nr telefonu i adresu poczty elektronicznej (e-mail) i dostarczenia tej zgody do OPTIMA Sp. z o.o., Aleja Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko według załączonego formularza. Po dostarczeniu zgody na podany adres e-mail wysłany zostanie login i hasło. Wchodząc poprzez zakładkę „ODCZYTY” na stronie www.optima.olecko.pl będzie można dokonać pierwszego logowania i aktywować usługę. Od tego momentu mieszkaniec uzyska pełną dostępność do systemu.

Posiadanie dostępu do programu e-BOK przyniesie mieszkańcom gminy wymierne korzyści, w tym m.in.:

  • stały, prosty dostęp do stanu swoich zobowiązań z tyt. dostaw wody i ścieków, dzięki czemu uzyskają pełną kontrolę swoich zobowiązań;
  • możliwość podawania stanu wodomierza częściej niż dotychczasowe wizyty inkasenta, co wpłynie na równomierne rozłożenie zobowiązań;
  • uzyskanie pełnej kontroli nad realizacją usługi w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków;
  • dostęp do narzędzi płatniczych (karta płatnicza, przelew bankowy) umożliwiających bezpieczne i szybkie regulowanie posiadanych zobowiązań oraz ułatwienie kontaktów z dostawcą usług.

Posiadanie dostępu do programu e-BOK nie eliminuje w pełni pracy inkasenta. Będzie on nadal prowadził wizyty, jednakże w zakresie kontroli adekwatności stanów wodomierza podawanych przez mieszkańców do rzeczywistości.

Uzyskanie dostępu przez mieszkańców do programu e-BOK umożliwi korzystanie z następujących danych:

Rozliczeń– w ramach tej funkcji odbiorca usługi zyskuje dostęp do treści wszystkich faktur oraz innych dokumentów płatniczych, np. upomnienia. Dla każdego dokumentu wyznaczone zostanie jego saldo oraz wskazane zostanie saldo łączne dla wszystkich dokumentów płatniczych wystawionych na odbiorcę usług. Z funkcji rozliczeń odbiorca usług uzyska również możliwość zrobienia przelewem zapłaty wskazanego dokumentu lub całości kwoty wynikającej z salda jego dokumentów. Dostępna będzie również możliwość zapłaty rachunków przy pomocy karty płatniczej.

Dokumentów– tutaj odbiorca usług zyska dostęp do dokumentów innych niż płatnicze, tj. umowy, aneksy, pisma i zawiadomienia.

Odczytów – w ramach tej funkcji odbiorca usług zyska dostęp do listy dotychczasowych odczytów wodomierza (wodomierzy) zainstalowanych w nieruchomości odbiorcy oraz będzie mógł samodzielnie dopisać aktualne odczyty wodomierzy i wysłać je za pomocą e-mail do

OPTIMA Sp. z o.o. w Olecku.

Moje konto – w funkcji odbiorca usług uzyska możliwość edycji lub uzupełnienia własnych danych adresowych luba zmianę hasła.

Kontakt – poprzez funkcję kontakt odbiorca usług będzie mógł wysłać e-mail przesyłając informacje ważne w zakresie realizacji usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Informacje – funkcja pokazuje listę niezbędnych dokumentów przydatnych dla odbiorców usług, tj. cenniki, wzory umów, wzory formularzy itp..